Tým pedagogů

Zařazeno do Mateřská škola

PETRA

životní motto: „Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se také stali dětmi.“ Martin Luther

 

 

JANA

životní motto: "Nejlepší přítel je ten, kterému můžeš říct všechno a stejně Tě má rád!"

 JANČA

životní motto: "Dospělí čekají celý týden na pátek, celý rok na léto a celý život na štěstí. Děti nemají čas na blbosti, jsou šťastné teď."

 

ANET

životní motto: "Děti neznají ani minulost, ani budoucnost - a co nám dospělým se stává zřídka-užívají přítomnost."  Jean de La Bruyere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dílny techniky ve světě dětí

Zařazeno do Mateřská škola

Zpráva ze dne 19. 10. 2014

Naše mateřská škola se zapojila do projektu ostravské univerzity - Dílna techniky ve světě dětí-Zážitkové tvůrčí dílny v rozvoji technického myšlení učitelů a dětí v mateřské škole. Projektu se účastní dva pedagogové, a to Ivana Tovaryšová a Petra Musilová. Projekt probíhá celoročně, již jsme se zúčastnily třídenního školení, dále nás čeká dvoudenní stáž v Mateřské škole Oty Synka v Ostravě Porubě a dále výuka přímo na Ostravské univerzitě. 
Projekt se zabývá efektivním přenosem poznatků z oblasti polytechnického vzdělávání, vedoucích k prohloubení zájmu o technické obory. Projekt zamýšlí zkvalitnit dovednosti učitelů MŠ v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje, polytechnické výchovy včetně využití moderních informačních technologií realizací kurzů, tvůrčích dílen, stáží a workshopu a podporovat systematickou práci učitelů s dětmi v MŠ v oblasti polytechnické výchovy. Cílem projektu je pak podporovat a rozvíjet u učitelů MŠ, přeneseně pak u předškolních dětí, technické myšlení, představivost a manuální zručnost, propagovat technické vědy a technickou výchovu, propojit VŠ a MŠ pro budoucí spolupráci.

 

Zpráva ze dne 26. 1. 2015

Ve dnech 23.1. a 24.1.2015 se Petra Musilová a Ivana Tovaryšová zúčastnily jeho další části. Dvoudenní workshopy byly zaměřeny na různá témata - Technika má zvuk, Tvoříme a konstruujeme z vlnité lepenky, Bezpečnost práce, Elementární elektrotechnické stavebnice a další. Mohly jsme tak načerpat další informace, nápady a zkušenosti.

V rámci tohoto projektu jsme pro MŠ získaly nové pomůcky - 2 sady Bobotubes (ozvučné trubice), 2x hru Bim Bam, 2x hru Voltík I.

Neveřejná fotogalerie

Zařazeno do Mateřská škola

Více fotografií je dostupných na www.mshodslavice.rajce.idnes.cz. Přístupová hesla můžete získat u vedoucí učitelky Mgr. Petry Musilové.

Spolupráce se zákonnými zástupci

Zařazeno do Mateřská škola

Září

• Informativní schůzka pro rodiče

Říjen

• podzimní hledání pokladu

Listopad

• výroba adventních věnců

Prosinec

• předvánoční posezení s vystoupením dětí

Leden

• beseda s rodiči na téma školní zralost a zápis dětí do základní školy

Únor

• maškarní karneval

Březen

• vítání jara

Duben

• předvelikonoční tvoření

Květen

• Den matek s vystoupením dětí

Červen

• rozloučení s předškoláky

Spolupráce se základní školou

Zařazeno do Mateřská škola

Spolupráce se ZŠ je na velmi dobré úrovni. Paní ředitelka pravidelně navštěvuje MŠ. Konáme společné akce jako například maškarní karneval nebo lehkoatletické závody mezi předškoláky a 1. třídou ZŠ. Učitelé ZŠ připravují pro předškoláky speciální kurz, kde se děti seznamují s požadavky, které na ně budou kladeny v 1. třídě a učitelé se zároveň seznamují se svými budoucími žáky. Tento kurz probíhá 3x a počtvrté vidí ukázku práce s dětmi také rodiče.