Dílny techniky ve světě dětí

Zařazeno do Mateřská škola

Zpráva ze dne 19. 10. 2014

Naše mateřská škola se zapojila do projektu ostravské univerzity - Dílna techniky ve světě dětí-Zážitkové tvůrčí dílny v rozvoji technického myšlení učitelů a dětí v mateřské škole. Projektu se účastní dva pedagogové, a to Ivana Tovaryšová a Petra Musilová. Projekt probíhá celoročně, již jsme se zúčastnily třídenního školení, dále nás čeká dvoudenní stáž v Mateřské škole Oty Synka v Ostravě Porubě a dále výuka přímo na Ostravské univerzitě. 
Projekt se zabývá efektivním přenosem poznatků z oblasti polytechnického vzdělávání, vedoucích k prohloubení zájmu o technické obory. Projekt zamýšlí zkvalitnit dovednosti učitelů MŠ v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje, polytechnické výchovy včetně využití moderních informačních technologií realizací kurzů, tvůrčích dílen, stáží a workshopu a podporovat systematickou práci učitelů s dětmi v MŠ v oblasti polytechnické výchovy. Cílem projektu je pak podporovat a rozvíjet u učitelů MŠ, přeneseně pak u předškolních dětí, technické myšlení, představivost a manuální zručnost, propagovat technické vědy a technickou výchovu, propojit VŠ a MŠ pro budoucí spolupráci.

 

Zpráva ze dne 26. 1. 2015

Ve dnech 23.1. a 24.1.2015 se Petra Musilová a Ivana Tovaryšová zúčastnily jeho další části. Dvoudenní workshopy byly zaměřeny na různá témata - Technika má zvuk, Tvoříme a konstruujeme z vlnité lepenky, Bezpečnost práce, Elementární elektrotechnické stavebnice a další. Mohly jsme tak načerpat další informace, nápady a zkušenosti.

V rámci tohoto projektu jsme pro MŠ získaly nové pomůcky - 2 sady Bobotubes (ozvučné trubice), 2x hru Bim Bam, 2x hru Voltík I.