Články

Spolupráce se zákonnými zástupci

Zařazeno do Mateřská škola

Září

• Informativní schůzka pro rodiče

Říjen

• podzimní hledání pokladu

Listopad

• výroba adventních věnců

Prosinec

• předvánoční posezení s vystoupením dětí

Leden

• beseda s rodiči na téma školní zralost a zápis dětí do základní školy

Únor

• maškarní karneval

Březen

• vítání jara

Duben

• předvelikonoční tvoření

Květen

• Den matek s vystoupením dětí

Červen

• rozloučení s předškoláky