Články

Naši partneři

Zařazeno do Mateřská škola

Spolupráce se základní školou

Spolupráce se zákonnými zástupci

 

Další spolupráce:

Obec Hodslavice

Zřizovatel MŠ, pomáhá při údržbě zahrady a neodkladných opravách zařízení budovy.

 

ČSI

Zjišťuje a hodnotí výsledky vzdělávání a jeho průběh, personální a materiálně technické podmínky, efektivnost využívání finančních prostředků,vykonává státní kontrolu dodržování obecně závazných právních předpisů aj.

 

Dětská lékařka MUDr. Olga Váhalová

Spolupráce při vstupu dětí do MŠ, prohlídka před předplaveckým výcvikem.

 

OPPP v Novém Jičíně

Vyšetření dětí před vstupem do prvního ročníku základního vzdělávání – na základě výsledků při zápise do ZŠ, žádosti rodičů a MŠ.