Články

Berušky

"My jsme malé berušky, hrajeme si, tvoříme a rády se učíme."

Třídu Berušek navštěvují děti od 3,5 let. Jedná se o třídu věkově smíšenou. Individuálně se tak věnujeme potřebám dětí a jejich zdokonalování v různých oblastech.

Pracujeme s těmito dílčími programy:

  1. Dopravní výchova – základní pravidla bezpečnosti v silničním provozu
  2. Ekologická výchova (hra o Beruščiny tečky) - děti pozorují živou a neživou přírodu a vytváří si tak kladný a citlivý vztah k přírodě
  3. Drogová prevence – děti se seznamují přiměřeně věku s návykovými látkami (alkohol, kouření)
  4. Moje hračky – děti se učí pravidlům (udržovat pořádek, uklízet si po sobě atd.)

U dětí rozvíjíme pozitivní vztah k sobě samému i k druhým dětem. K pochopení správného chování nám slouží třídní pravidla.

Děti mají možnost navštěvovat kroužek Zumby (vedený extrení lektorkou), keramický kroužek, kroužek anglického jazyka, pro předškolní děti je kroužek flétniček. Předškolní děti se dále mohou zúčastnit předplaveckého kurzu.

 Učitelky: Dagmar Martinková, Ivana Tovaryšová