Články

Kuřátka

Motto:

„Zatím jsme jako vylíhnutá kuřátka – ještě nevíme mnoho o světě kolem nás. To ale vůbec nevadí! Protože naše paní učitelky nám pomáhají objevovat, co zajímavého ten veliký svět skrývá.“

Naše třídní básnička:

„My jsme hodná děťátka, jmenujem se Kuřátka. Pojď si s námi také hrát, dovádět a tancovat. Máme se tu všichni rádi a jsme velcí kamarádi.“

Třídu Kuřátek navštěvují děti od 3,5 let. Jedná se o třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka. Děti mají možnost se 3x týdně seznamovat s angličtinou. V předškolním období děti velmi dobře vnímají cizí jazyk a lehce si jej pamatují. Hravou formou se tak učíme slovíčka z různých oblastí – zvířata, barvy, hračky, lidské tělo, pozdravy, počasí apod. Vše je doprovázeno pohybem. Pro děti je tak „učení“ zábavou. Pracujeme podle metodiky určené speciálně pro mateřské školy, děti mají své vlastní pracovní sešity a angličtina je moc baví.

Kromě angličtiny se věnujeme pohybovým, výtvarným, hudebním i tanečním aktivitám. Učíme děti ohleduplnosti, při práci ve skupinách rozvíjíme u dětí schopnost spolupracovat a pomáhat druhým.

Pracujeme s těmito Dílčími programy:

  1. Dopravní výchova – základní pravidla bezpečnosti v silničním provozu
  2. Ekologická výchova (hra o Kuřátkova zrníčka) - děti pozorují živou a neživou přírodu a vytváří si tak kladný a citlivý vztah k přírodě
  3. Drogová prevence – děti se seznamují přiměřeně věku s návykovými látkami (alkohol, kouření)
  4. Moje hračky – děti se učí pravidlům (udržovat pořádek, uklízet si po sobě atd.)

Pravidelně pořádáme ve třídě různé akce. Děti se mohou těšit na Halloweenský den, Barevný týden, Předvánoční besídku pro rodiče, Besídku ke dni matek a další.

Děti mají možnost navštěvovat keramický kroužek, flétnu, sportovkyPředškolní děti se dále mohou zúčastnit předplaveckého kurzu.

Učitelky: Mgr. Petra Musilová, Mgr.Radka Tománková