Články

Veverky

Třída Veverek je třída nejmladších dětí naší mateřské školy.

Jsou to úplní „nováčci", proto se ze všech sil snažíme, aby se všem dětem u nás co nejvíce líbilo, a aby si na nový režim, který nástup do mateřské školy přináší rychle zvykly.

Třídu Veverek navštěvují děti od 2 let a 9 měsíců do 3,5 let. Vzhledem k věku dětí zařazujeme dostatek pohybových aktivit, pohybové a taneční hry, protože pohyb a hra je pro děti v tomto období nejpřirozenější činností.

Společně se učíme básničky a písničky, které maminkám s radostí předvedeme na Vánoční besídce a besídce ke Dni matek. S dětmi plníme dílčí program Oříšky veverky Rezky, který je zaměřen na zdokonalování sebeobsluhy a samostatnosti dětí.

 

Učitelky: Ivana Tovaryšová, Aneta Židelová