Tisk
PDF

Školská rada - zápis z jednání 14. 5. 2018

- 10 Září 2018.

Školská rada – zápis z jednání 14. 5. 2018

Účast za pedagogické pracovníky:

Mgr. Kateřina Hubeňáková, Mgr. Eva Hegarová, Mgr. Gabriela Mičková

-          za nezletilé žáky:

Mgr. Jitka Kyselá, Edita Stoklásková,

-          za zřizovatele:

Ing. Monika Mičulková, Monika Kulíšková

Omluveni: Jan Bartoň, Eva Sulovská

Host ŠR: ředitelka školy Mgr. Martina Holubová

 

PROGRAM:

1. Přivítání nového člena ŠR Evy Sulovské

2. Finanční vypořádání roku 2017 /Výroční zpráva hospodaření/, rozpočet na rok 2018

3. Investice a projekty na rok 2018 - 2019

4. Schválení Školního řádu a pravidel hodnocení od 1. 9. 2018

Diskuse, jiné

AD 3) Rekonstrukce učebny mediatéky, projekt na školní zahradu, Škola v přírodě – ozdravný pobyt chata Jelenovská, MŠ – sociálky, školní kuchyně (jídelna) – rekonstrukce, obměna

AD 4) Školní řád a pravidla hodnocení – schválena

Diskuse – Důsledným chystáním učebnic a pracovních sešitů podle rozvrhu žáci předejdou těžkým aktovkám.

 

 

 

Zapsala:  Mgr. Mičková Gabriela

předsedkyně ŠR

Nabídka

Možnosti

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace

Hodslavice 300

74271 Hodslavice

IČO 70646015