Tisk
PDF

Školská rada - zápis z jednání 11. 10. 2017

- 20 Říjen 2017.

 

Přítomní členové za pedagogické pracovníky:

Mgr. Kateřina Hubeňáková , Mgr. Eva Hegarová, Mgr. Gabriela Mičková

-          za nezletilé žáky:

Edita Stoklásková, Jan Bartoň

-          za zřizovatele:

Mgr. Petr Mokroš, Ing. Monika Mičulková, Monika Kulíšková

Nepřítomni: Mgr. Jitka Kyselá

Host ŠR: ředitelka školy Mgr. Martina Holubová

PROGRAM:

  1. Přivítání nových členů do Školské rady  – E.Stoklásková, M.Kulíšková,

prodloužení mandátu J. Bartoňovi, M.Mičulkové, E.Hegarové a G.Mičkové

2. Potvrzení ve funkci předsedkyně Školské rady G. Mičkové

3. Seznámení s výsledky inspekční kontroly z června 2017

4. Schválení Výroční zprávy školy

5. Diskuse, připomínky, jiné

 

Ad 2) Školská rada potvrdilafunkci předsedkyně ŠR – Mičková Gabriela

Ad 3) S výsledkem inspekční kontroly Školskou radu seznámila paní ředitelka M. Holubová

Ad4) Schválena Výroční zpráva školy 2016/2017

Ad 5) Seznámení s novými školními akcemi v ZŠ 2017/2018  - vánoční a jarní tvoření s rodiči/dílny/,

probíhající školení pedagogických pracovníků v oblasti Šablon – čtenářská gramotnost a chystané předávání

zrekonstruovaných prostorů šaten a sociálního zařízení v prostorách tělocvičny ZŠ.

 

 

 

Zapsala:  Mgr. Mičková Gabriela

předsedkyně ŠR

Nabídka

Možnosti

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace

Hodslavice 300

74271 Hodslavice

IČO 70646015