Tisk
PDF

Školská rada - zápis z jednání 30. 8. 2016

- 06 Říjen 2016.

Školská rada – zápis z jednání 30. 8. 2016

Členové za pedagogické pracovníky:

Mgr.. Kateřina Hubeňáková, Mgr. Eva Hegarová, Mgr. Gabriela Mičková

Členové za nezletilé žáky:

Mgr. Jitka Kyselá

Žaneta Kudělková…………………………omluvena

Jan Bartoň   ………………………………..omluven

Členové za zřizovatele:

Mgr. Petr Mokroš, Pavel Horák, Ing. Monika Mičulková

Host ŠR: zástupkyně ředitele školy Mgr. Hana Horáková

 

PROGRAM:

1. Mgr. Jitka Kyselá – končí mandát 23. 9. 2016

2. Finanční vypořádání roku 2015 – stručná zpráva

3. Investice a projekty na rok 2016

4. Změny v ŠVP

5. Změna školního řádu v bodě 7 – práva žáků

6. Diskuse, jiné

AD 1. Volby proběhnou na plenární schůzi 20. 9. 2016

AD 4. ŠR schválila změny v ŠVP v části, který popisuje zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, předmět SPP bude vyučován v rámci disponibilních hodin přidělených předmětu ČJ a měl by být klasifikován. Chemie – upravena terminologie klasifikace jedovatých látek.

AD 5. ŠR schválila změnu školního řádu v bodě 7 – práva žáků.

AD 6. Od září 170 dětí – z Hostašovic příchod 10žáků, větší počet žáků již v ZŠ nelze očekávat – stabilní počet obyvatel.

 

 

Zapsala:  Mgr. Mičková Gabriela

předsedkyně ŠR

Nabídka

Možnosti

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace

Hodslavice 300

74271 Hodslavice

IČO 70646015